21 augustus 2014

Aeolus Eco-Twin banden bieden door ‘Tweede Leven’ formule veel rendementsverbetering

De Aeolus Eco-Twin banden, die Heuver Bandengroothandel samen met Aeolus Tyres ontwikkelde, hebben inmiddels een vaste plek in het leveringsprogramma opgeëist. ‘Eco-Twin’ is het equivalent voor ‘Tweede Leven’, de formule waarbij gebruikte en goedgekeurde Aeolus-karkassen via warmvernieuwing een nieuw loopvlak krijgen. De versleten band gaat hierdoor een tweede fase in, met vergelijkbare kwaliteit en gebruiksduur als voorheen de nieuwe band. Door bovendien in te haken op Heuver’s ‘driveability concept’ kunnen gebruikers kosten reduceren en hun rendement aanmerkelijk verbeteren.

Kilometerkostprijs

Op basis van door kwaliteitsmanagers goedgekeurde Aeolus-karkassen krijgen gebruikte Aeolus-banden via een streng gecontroleerd procedé van warmvernieuwing een nieuw, kwalitatief hoogwaardig loopvlak. Daarmee krijgen deze ‘Tweede Leven’ banden identieke kenmerken als nieuwe banden. De gebruiker kan kosten reduceren en zo het rendement sterk verbeteren. Met vernieuwde banden wordt de totale kilometerkostprijs ten opzichte van alleen de oorspronkelijke banden nog gunstiger. Door te kiezen voor het Heuver ‘driveability concept’, waarbij nieuwe en vernieuwde banden telkens worden gecombineerd, verandert het rendementsplaatje sterk ten goede.

Kosteneffectief en milieuvriendelijk

Het karkas bepaalt gemiddeld genomen 70% van de totale (productie)kosten van een band. Bij het Eco-Twin principe wordt op dát deel van de energie- en grondstofkosten bespaard. Met een tweeledig effect: enerzijds minder belasting van het milieu en minder druk op het gebruik van ruwe grondstoffen en anderzijds duidelijk lagere overallkosten van de band. Kosteneffectiviteit en milieuvriendelijkheid gaan wat Heuver en Aeolus betreft hand in hand! Aeolus Eco-Twin banden staan gewoon op het leveringsprogramma. Met Eco-Twin denkt Heuver mee met zijn klanten die hiermee hun klanten, zoals fleetowners in de transportbranche, een aantrekkelijk alternatief kunnen voorleggen. Zo is Aeolus Hét Alternatief; ook in de tweede levensfase.

Aeolus Tyres marker

U kunt Aeolus banden vinden in heel Nederland. Ook bij u in de buurt!