Aeolus Green Tyre: Schone & duurzame bandenproductie

Geen woorden, maar daden - onder dit motto reorganiseerde Aeolus het complete productie-proces voor alle banden. Het resultaat mag er zijn: er wordt volledig voldaan aan de voorwaarden voor het label ‘waste zero emission’.

Tegen de achtergrond van een wereldwijd groeiend milieubewustzijn is ook Aeolus serieus gaan nadenken over een schone & duurzame productie. Alle verkrijgbare banden voor vrachtwagens, trailers, grondverzetmachines en personenauto’s worden geproduceerd onder de benaming Aeolus Green Tyre (AGT). Veel van de aangeboden banden zijn duidelijk herkenbaar. Het nieuwe AGT-logo is duidelijk zichtbaar aangebracht in de meeste wangen. Aeolus Green Tyre is het product van een kentering die in augustus 2011 werd ingezet: een volledige innovatieve reorganisatie. Deze strekt zich uit van de grondstoffen, via de productieprocessen tot aan het afvalmanagement. Zo wordt voldaan aan de geldende richtlijnen, zoals het Europese REACH-programma (REACH staat voor Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Dus voor de registratie, evaluatie, autorisatie en restrictie van chemische stoffen. Als EU-verordening (concreet: EG Nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006) is REACH sinds 1 juni 2007 in alle lidstaten in gelijke mate van kracht.

Aeolus - oog voor de toekomst

Als toonaangevende onderneming is Aeolus zich bovendien bewust van zijn verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties. Het volgende doel is om in de komende jaren te voldoen aan de ambitieuze voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het behalen van het Tier2-label. Bij de productie van onze banden gebruiken we geen giftige componenten en gaan we zo efficiënt mogelijk om met grondstoffen. Bovendien hebben de in het kader van de reorganisatie ingevoerde nieuwe technologieën tot een significante reductie (met bijna een kwart) van de rolweerstand geleid. Dit zorgde weer voor een duidelijke reductie van het brandstofgebruik met max. vijf procent ten opzichte van eerdere modellen. Bovendien kon daarmee het geluidsniveau aanzienlijk worden verlaagd. Voor Aeolus is de ‘groene’ productie onder deze strenge milieueisen een doorslaggevende factor. Aeolus is er zeker van dat dit zal bijdragen aan een sterkere positie van het merk, aangezien er in de bandenbranche niet veel ondernemingen zijn die een ‘groene productie’ kunnen garanderen. Bovendien leveren ook de karkasgarantie, Eco-Twin (warmver-nieuwing) en het Aeolus Driveability Concept - de combinatie van nieuwe en vernieuwde banden - een bijdrage aan de allesomvattende milieu- en duurzaamheidsstrategie van zowel de onderne-ming als het merk.

  • Aeolus investeert in energiebesparing tijdens het productieproces. 
  • Aeolus-banden hebben een lange levensduur. 
  • Waste Water Zero Emission: Aeolus loost geen vervuild water.
  • Aeolus geeft banden door een kwalitatief hoogwaardige loopvlakvernieuwing een tweede leven.
  • Aeolus-banden voldoen aan de REACH-norm.
  • Aeolus-banden zijn energiezuinig in gebruik.
Aeolus Tyres marker

U kunt Aeolus banden vinden in heel Nederland. Ook bij u in de buurt!